Toezeggingen : Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

De staatssecretaris zegt toe om in april of mei een voortgangsbrief geothermie aan de Kamer te doen toekomen en hierin specifiek in te gaan op de resultaten van de pilot geothermie.

  • Toegezegd door Vijlbrief, J.A. (Staatssecretaris Mijnbouw)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04631
Datum: 1 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Mijnbouw/Groningen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat