Toezeggingen : Toezegging bij Financiële markten

De minister van Financiën zal de Kamer informeren over de positie van andere landen en of er een krachtenveld ontstaat langs dezelfde lijnen en thema's omtrent de onderhandelingen van de herziening van de PSD2.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08410
Datum: 7 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Financiële markten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën