Toezeggingen : Toezegging bij Brandweer en crisisbeheersing

De minister komt voor het tweeminutendebat terug op de vragen over de blusinstructie in relatie tot vuurwerk en daarbij wordt ook ingegaan op het nader onderzoek.

  • Toegezegd door Yesilgöz-Zegerius, D. (Minister van Justitie en Veiligheid)
  • Toegezegd aan Nispen, M. van (SP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06075
Datum: 1 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Brandweer en crisisbeheersing
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid