Toezeggingen : Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

De minister voor Rechtsbescherming laat naar aanleiding van een vraag over onvindbare veroordeelden de Kamer per brief weten wat de inzet in EU-verband is als het gaat om de 180-dagen en het al dan niet overnemen van straffen van veroordeelden.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)
  • Toegezegd aan Ellian, U. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08827
Datum: 2 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Strafrechtelijke onderwerpen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid