Toezeggingen : Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

De minister voor Rechtsbescherming van stuurt het onderzoek naar spreekrecht slachtoffers medio februari naar de Kamer, de kabinetsreactie op dit onderzoek deelt hij daarna zo spoedig mogelijk.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08827
Datum: 2 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Strafrechtelijke onderwerpen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid