Toezeggingen : Toezegging bij Wadden

De minister voor Natuur en Stikstof zal de cumulatieve effecten van de verleende vergunningen voor gaswinningen in het Waddengebied betrekken bij het beleidskader natuur Waddenzee.

  • Toegezegd door Wal-Zeggelink, Ch. van der (Minister voor Natuur en Stikstof)
  • Toegezegd aan Vestering, L. (PvdD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07183
Datum: 18 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Wadden
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat