Toezeggingen : Toezegging bij Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen

Voor de verkiezingen voor de provinciale staten stuurt de minister de Kamer een brief over de uitkomsten van de consultatie over het besluit verhoging vergoeding statenleden en de reflectie van de minister hierop.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04460
Datum: 18 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken