Toezeggingen : Toezegging bij Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen

In maart 2023 stuurt de minister een brief aan de Kamer over de vervolgacties op het gebied van weerbaar bestuur.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Toegezegd aan Simons, C. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04460
Datum: 18 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken