Toezeggingen : Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022)

De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2023 de resultaten van de actieagenda 2021-2022 ten aanzien van vakantieparken en wordt daarbij ook geïnformeerd over het vervolg daarop, de nieuwe actieagenda.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08749
Datum: 14 nov 2022
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken