Toezeggingen : Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022)

Bij de Voorjaarsnota in juni komt de minister, met het oog op een integrale weging van de ingezette Woningbouwimpuls-gelden, terug op de effectiviteit van de Woningbouwimpuls.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08749
Datum: 14 nov 2022
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken