Toezeggingen : Toezegging bij Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2023 de beleidsreactie op de eindrapportage van de Taskforce financiƫn en de uitwerking van de motie inzake het revolverend fonds voor onderwijshuisvesting (Kamerstuk 36200-VIII, nr. 89).

  • Toegezegd door Wiersma, A.D. (Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07751
Datum: 1 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Onderwijshuisvesting funderend onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap