Toezeggingen : Toezegging bij Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

De Kamer wordt geïnformeerd over stand van zaken patchbrigades via de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Nederlandse cybersecuritystrategie

  • Toegezegd door Yesilgöz-Zegerius, D. (Minister van Justitie en Veiligheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06768
Datum: 14 nov 2022
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Digitale Zaken