Toezeggingen : Toezegging bij Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

September 2023 zal de minister in de voortgangsrapportage NLCS terugkomen op de mogelijkheden voor een cyberkeurmerk voor IT-leveranciers.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06768
Datum: 14 nov 2022
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Digitale Zaken