Toezeggingen : Toezegging bij Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vraag over de precieze regelgeving in DSA inzake bescherming van kinderen tegen algoritmes

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Dekker-Abdulaziz, H. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06768
Datum: 14 nov 2022
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Digitale Zaken