Toezeggingen : Toezegging bij Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Begin volgend jaar zal de staatssecretaris de Kamer informeren over uitkomsten van gesprekken met de SER over hun rol bij het vormgeven van de digitale transformatie.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06768
Datum: 14 nov 2022
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Digitale Zaken