Toezeggingen : Toezegging bij Kinderopvang

De minister zegt toe in de volgende voortgangsbrief over de Kinderopvang, die aan het einde van het voorjaar aan de Kamer wordt toegezonden, in te gaan op de taaleis en de manier van het toetsen hiervan.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Palland, H.M. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07568
Datum: 16 nov 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Kinderopvang
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid