Toezeggingen : Toezegging bij Kinderopvang

De minister zegt toe de impactanalyse voor de zomer aan de Kamer toe te zenden.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07568
Datum: 16 nov 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Kinderopvang
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid