Toezeggingen : Toezegging bij Staats- en bestuursrecht

De minister voor Rechtsbescherming neemt in de staat van de wetgevingskwaliteit, die de Kamer in Q3 van 2023 ontvangt, op hoe het staat met het opnemen van een rechtsbeschermingsparagraaf in wetsvoorstellen, hoe de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden verankerd en hoe wordt omgegaan met lacunes in de wet en de rol van de minister daarbij.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04671
Datum: 8 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Staats- en bestuursrecht
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid