Toezeggingen : Toezegging bij Staats- en bestuursrecht

De minister van Justitie en Veiligheid stuurt het kader betreffende de modernisering van het staatsnoodrecht in november naar de Kamer. Hierin wordt onder andere opgenomen: per stap de rol van het parlement, de positie van het Caribisch deel van het Koninkrijk, concrete voorstellen voor de rol van de minister-president. In het kader wordt expliciet aangegeven en gemotiveerd wanneer er afgeweken wordt van de lijn die vandaag door de rapporteurs is gekozen dan wel uitgestippeld.

  • Toegezegd door Yesilgöz-Zegerius, D. (Minister van Justitie en Veiligheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04671
Datum: 8 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Staats- en bestuursrecht
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid