Toezeggingen : Toezegging bij Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

De minister voor Natuur en Stikstof heeft toegezegd nader te gaan kijken naar de uitruil van ammoniak voor stikstofoxiden en dit mee te nemen in de brief over toestemmingsverlening die op 25 november 2022 aan de Kamer zal worden gestuurd

  • Toegezegd door Wal-Zeggelink, Ch. van der (Minister voor Natuur en Stikstof)
  • Toegezegd aan Grinwis, P.A. (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07754
Datum: 3 nov 2022
Soort activiteit: Plenair debat (debat)
Onderwerp(en): Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem
Commissie (voortouw): Tweede Kamer