Toezeggingen : Toezegging bij Bedrijfslevenbeleid

De minister zegt toe om begin 2023 een statusupdate van het proces schaalsprong Brainportregio naar de Kamer te sturen.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05910
Datum: 19 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Bedrijfslevenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat