Toezeggingen : Toezegging bij Bedrijfslevenbeleid

De minister zegt toe om nog dit jaar een brief aan de Kamer te doen toekomen over de problematiek van de energieprijzen voor de grootindustrie en daar ook het Europese perspectief in mee te nemen.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05910
Datum: 19 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Bedrijfslevenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat