Toezeggingen : Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

De minister zegt toe de Kamer te informeren over voortgang van de arbeidsmarktinfrastructuur in het voorjaar van 2023.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08425
Datum: 3 nov 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Arbeidsmarktbeleid - voortzetting
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid