Toezeggingen : Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

De minister stuurt de uitkomst van het gesprek met de landsadvocaat over het advies in de zaak Taghi voor het tweeminutendebat naar de Kamer.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05369
Datum: 19 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gevangeniswezen en tbs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid