Toezeggingen : Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

De Kamer wordt kort na het herfstreces geïnformeerd over niet-toetsbare stoffen en de (on)mogelijkheden voor een verbod

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Vestering, L. (PvdD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07727
Datum: 20 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gewasbeschermingsmiddelen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit