Toezeggingen : Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

De Kamer wordt geïnformeerd over ontwikkelingen in het tijdpad en de uitwerking van de Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Boswijk, D.G. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07727
Datum: 20 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gewasbeschermingsmiddelen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit