Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

De minister komt terug op het al dan niet sanctioneren van de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne, in het verslag van de RBZ.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08045
Datum: 13 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken