Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

In het verslag van de RBZ geeft de minister een terugkoppeling over de toetsingsprocedure voor de EUMAM.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Staaij, C.G. van der (SGP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08045
Datum: 13 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken