Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

De minister zegt toe de Kamer vertrouwelijk te informeren over de contouren van bilaterale militaire steun aan Oekraïne.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08045
Datum: 13 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken