Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

De minister informeert de Kamer over nadere contouren van de EU Military Assitance Missie (EUMAM), bij het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken of binnen een week.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08045
Datum: 13 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken