Toezeggingen : Toezegging bij Digitaliserende overheid

In december ontvangt de Kamer meer informatie over Rijksinkoopeisen, waar nadrukkelijk de toegankelijkheid bij wordt betrokken. Ook ontvangt de Kamer dit jaar informatie over de planning.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Dekker-Abdulaziz, H. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03605
Datum: 5 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Digitaliserende overheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Digitale Zaken