Toezeggingen : Toezegging bij Wonen

De minister gaat kijken welke lessen hij kan trekken uit beleid op het gebied van woningmarktdiscriminatie in andere Europese landen en komt hier in Q1 2023 bij de Kamer op terug.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
  • Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van (DENK)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04988
Datum: 29 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Wonen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken