Toezeggingen : Toezegging bij Luchtvaart

De Kamer wordt voor het tweeminutendebat geïnformeerd hoe het precies zit met het risico op overschrijdingen bij het aantal van 440.000 vliegbewegingen.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Kröger, S.C. (GL)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06479
Datum: 6 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Luchtvaart
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat