Toezeggingen : Toezegging bij Luchtvaart

De Kamer ontvangt de kabinetsinbreng bij de EU-consultatie ten behoeve van de herziening van de EU-Slotverordening. In deze brief zal ook het inhoudelijke proces hierachter worden geschetst.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06479
Datum: 6 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Luchtvaart
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat