Toezeggingen : Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF

De minister zegt toe nader met DNB in overleg te treden over de verwachte verliezen en hierover terug te koppelen aan de Kamer, en in deze brief verschillende scenario’s op te nemen, welke verliezen daarbij horen en welke lessen daaruit te trekken zijn.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Heinen, E. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04267
Datum: 29 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Eurogroep/Ecofinraad/IMF
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën

Relaties