Toezeggingen : Toezegging bij Klimaatakkoord gebouwde omgeving

De minister informeert de Kamer uiterlijk het eerste kwartaal van 2023 per brief over de mogelijkheden voor structurele vergroting van de bouwcapaciteit.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
  • Toegezegd aan Thijssen, J. (GroenLinks-PvdA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03473
Datum: 15 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken