Toezeggingen : Toezegging bij Klimaatakkoord gebouwde omgeving

De minister gaat volgend voorjaar evalueren of het Warmtefonds en bijbehorende regelingen, mede bij de middeninkomens, de voorgenomen effecten heeft gehad en informeert de Kamer hierover.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
  • Toegezegd aan Groot, P.C. de (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03473
Datum: 15 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken