Toezeggingen : Toezegging bij Ruimtelijke Ordening

In oktober 2022 ontvangt de Tweede Kamer een brief over mogelijkheden om RO-procedures te versnellen.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
  • Toegezegd aan Minhas, F.B. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A00905
Datum: 14 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Ruimtelijke Ordening
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken