Toezeggingen : Toezegging bij Ruimtelijke Ordening

In november 2022 ontvangt de Tweede Kamer een hoofdlijnennotitie over de Wet Regie Volkshuisvesting.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A00905
Datum: 14 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Ruimtelijke Ordening
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken