Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.425)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een voordracht ter vervulling van de vacature van Griffier

Brief van het Presidium over een voordracht ter vervulling van de vacature van Griffier. 36265-2  Brief van het Presidium over een voordracht ter vervulling van de vacature van Griffier  

2023P20439

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 20 november en 10 en 11 december 2023

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 20 november en 10 en 11 december 2023. 21501-32-1607  Motie van het lid Van der Plas   21501-32-1606  Motie van het lid Van der Plas...

2023P20377

Stemmingsuitslagen

Brief van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over het opdracht geven tot een hertelling naar aanleiding van de verkiezingen van 22 november 2023

Brief van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over het opdracht geven tot een hertelling naar aanleiding van de verkiezingen van 22 november 2023.

2023P20142

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot codificatie en aanvulling van het fiscale kwalificatiebeleid inzake buitenlandse rechtsvormen en tot afschaffing van de zelfstandige belastingplicht van de open commanditaire vennootschap (Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot codificatie en aanvulling van het fiscale kwalificatiebeleid inzake buitenlandse rechtsvormen en tot afschaffing van de zelfstandige belastingplicht van de...

2023P19291

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het pakket Belastingplan 2024

Stemmingen over: moties ingediend bij het pakket Belastingplan 2024. 36418-79  Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over ook het uurbedrag van de vrijwilligersvergoeding indexeren met de tabelcorrectiefactor   36418-94  Motie van het lid Van...

2023P19284

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling. 36180-85  Motie van het lid Van der Graaf over de analyse van het Nationaal Contactpunt OESO-Richtlijnen delen met de onderhandelaars van de Europese Commissie, de Europese...

2023P19252

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024)

Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024). 36342-0  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024)  

2023P19299

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag voor de jaren 2024 en verder (Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag)

Stemmingen in verband met: Verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag voor de jaren 2024 en verder (Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag). 36429-0  Verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag voor de jaren 2024...

2023P19295

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2024)

Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2024). 36420-0  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2024)  

2023P19286

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Afrikastrategie

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Afrikastrategie. 29237-191  Motie van het lid Eppink over de toestand rond de veiligheid van commerciële boeren aan de orde stellen in de dialoog met de regering van Zuid-Afrika  ...

2023P19250

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. 31066-1304  Motie van het lid Temmink over juridische toetsing bij de civiele rechter na sluiting van een vaststellingsovereenkomst in de alternatieve aanvullende schaderoute   31066-1309  Motie van...

2023P19256

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Raad Algemene Zaken 27-28 september 2023

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Raad Algemene Zaken 27-28 september 2023. 21501-02-2767  Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zo snel mogelijk de artikel 7-procedure tegen Hongarije verder brengen en Hongarije het stemrecht...

2023P19266

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Iran

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Iran. 36410-V-8  Motie van het lid Ceder over op de geëigende manieren onderzoek doen naar de precieze rol van de lraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober...

2023P19276

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie. 32852-283  Motie van het lid De Hoop over zich op Europees niveau inzetten voor een verbod op de export van plastic afval buiten de EU   32852-278...

2023P19258

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024)

Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024). 36419-9  Gewijzigd amendement van de leden Grinwis en Van Weyenberg 36419-9 t.v.v. nr. 8 over regelen dat de belastingvrije som...

2023P19285