Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (10.392)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het bericht dat een topambtenaar van het ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet (vervallen)

Moties ingediend bij het debat over het bericht dat een topambtenaar van het ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet (vervallen).

2022P13973

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) (36065) (vervallen)

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) (36065) (vervallen).

2022P13987

Stemmingsuitslagen

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2021

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2021. 36100-XVII-0  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021   36100-XII-0  Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021   36100-K-0  Slotwet

2022P13942

Stemmingsuitslagen

Voorjaarsnota 2022

Voorjaarsnota 2022. 36120-K-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)   36120-IV-0  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)  

2022P13944

Stemmingsuitslagen

Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58) (36162)

Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58) (36162). 36162-0  Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de

2022P14009

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake de impact van de Russische aanvalsoorlog

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake de impact van de Russische aanvalsoorlog. 36045-97  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake de impact van de Russische aanvalsoorlog  

2022P14000

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat herstel en wederopbouw van Oekraïne

Moties ingediend bij het tweeminutendebat herstel en wederopbouw van Oekraïne.

2022P14001

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021. 36100-VIII-13  Motie van de leden De Hoop en Westerveld over coulance bij het onderwijsresultatenmodel vanwege achterstanden opgelopen tijdens de coronacrisis  

2022P13998

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Materieel Defensie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Materieel Defensie. --1  Gewijzigde motie van de leden Eppink en Van der Plas over bij de aanschaf van de onderzeeboten oog hebben voor het strategische belang en de noodzaak van de Nederlandse maritieme maakindustrie (t.v.v. 27830-368)   27830-366  Motie van het lid Jasper van Dijk over de beslissing

2022P13971

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022. --1  Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van der Plas over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel per 2025 (t.v.v. 36120-20)  

2022P13996

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022. 32820-473  Motie van het lid Van Strien over innovatie, ondernemerschap en maatschappelijke impact meewegen bij de aanvraag en verantwoording in de nieuwe BIS-periode   32820-476  Motie van het lid Martin Bosma over de Gouden Koets weer inzetten op Prinsjesdag   32820-474

2022P13972

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie.

2022P13995

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057)

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057). 36057-11  Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu ter vervanging van nr. 10 over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning   36057-0  Wijziging van de

2022P13993

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage

Moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage. 36064-6  Motie van het lid Van Baarle c.s. over een uitputtend overzicht van de gemeentelijke eisen aan de energietoelage   36064-9  Motie van de leden Eerdmans en Omtzigt over een breed onderzoek naar de financiële risico’s van inflatie voor

2022P13989

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 juli 2022

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 juli 2022.

2022P13994

Naar boven