Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.862)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid. 33037-551  Motie van het lid Flach c.s.   33037-549  Motie van het lid Kostic c.s.   33037-553  Motie van het lid Beckerman c.s.   33037-552  Motie van het lid Grinwis...

2024P12437

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring

Moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring. 36471-93  Motie van het lid Eerdmans over in het verdeelbesluit geen asielopvangplekken opleggen aan gemeenten die deze niet vrijwillig willen aanbieden   36471-85  Motie van het lid Dijk...

2024P12271

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg. 31839-999  Motie van de leden Bruyning en Dobbe over het CPT in Straatsburg middels een brief van de Voorzitter verzoeken een inspectie te houden in de...

2024P12274

Stemmingsuitslagen

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2023

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2023. 36560-A-0  Slotwet Mobiliteitsfonds 2023   36560-I-0  Slotwet van de Koning 2023   36560-VI-0  Slotwet...

2024P12272

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur. --1  Gewijzigde motie van de leden Bikker en Eerdmans over een eerste richtinggevende uitwerking van het eenvoudiger en rechtvaardiger maken van het belastingstelsel inclusief...

2024P12421

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040. 31793-261  Motie van het lid Postma c.s. over inzetten op een pakket voorstellen en maatregelen die de energie-armoede in Nederland niet vergroten en daarnaast uitvoerbaar zijn voor Nederland...

2024P12273

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2024. --1  Gewijzigde motie van de leden Dijk en Bikker over in overleg treden met de 19 NPLV-gemeenten over langjarige voortzetting van het Nationaal Programma Leefbaarheid en...

2024P12392

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Media

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Media. 32827-320  Gewijzigde motie van de leden Van Vroonhoven en Ceder over onderzoeken hoe de Mediawet zo aangepast kan worden dat de regering niet langer kan ingrijpen in besluiten van...

2024P12281

Stemmingsuitslagen

Aangehouden moties ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg

Aangehouden moties ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg. 31839-1016  Gewijzigde motie van de leden Bruyning en Westerveld over uitspreken dat over de misstanden in de gesloten jeugdzorg een beknopte parlementaire enquête wordt ingesteld (t.v.v...

2024P05983

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten. 29683-296  Motie van de leden Kostic en Beckerman over uitspreken dat het niet verstandig is om geitenhouderijen verder uit te breiden   29683-294  Motie van het lid Graus...

2024P11737

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing. 29517-258  Motie van het lid Mutluer c.s. over PTTS als beroepsziekte nadrukkelijk erkennen   29517-256  Motie van het lid Mutluer c.s. over in overleg met gemeenten...

2024P11742

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Terrorisme/extremisme

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Terrorisme/extremisme. 29754-720  Motie van het lid Eerdmans   29754-725  Motie van de leden Michon-Derkzen en Eerdmans   29754-717  Motie van het lid Mutluer   29754-723  Motie van het lid El Abassi...

2024P11738

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat MH17 (CD 26/6)

Moties ingediend bij het tweeminutendebat MH17 (CD 26/6). 33997-183  Motie van het lid Paternotte c.s.  

2024P11763

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Zorgverzekeringsstelsel

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Zorgverzekeringsstelsel. 29689-1262  Motie van het lid Dijk   29689-1263  Motie van het lid Krul   29689-1259  Motie van de leden Dijk en Bushoff   29689-1260  Motie van de leden Dijk en...

2024P11736

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de dalende vaccinatiegraad

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de dalende vaccinatiegraad. 32793-743  Motie van het lid Keijzer over onderzoeken of drang en dwang rond het coronavaccinatieprogramma redenen zijn waarom mensen nu afzien van deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma...

2024P11802