Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.199)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn Bedrijven in Europa: Raamwerk voor Belastingen (BEFIT) COM (2023) 532

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn Bedrijven in Europa: Raamwerk voor Belastingen (BEFIT) COM (2023) 532. 36439-1  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over...

2023P17251

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Ellian over ‘trouw aan de publieke taak’ toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Ellian over ‘trouw aan de publieke taak’ toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen. 29362-337  Motie van het lid Sneller over de voorgestelde ambtseed zodanig aanpassen dat...

2023P17253

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de toekomst van de ouderenzorg

Moties ingediend bij het debat over de toekomst van de ouderenzorg. 31765-808  Motie van het lid Werner over met zorgkantoren in overleg gaan over een systeem om regelarm werk te bevorderen   31765-800  Motie van het...

2023P17252

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet. 31839-980  Motie van het lid Raemakers over het kennis- en informatiepunt van de Jeugdautoriteit vragen om in beeld te brengen welke handvatten nodig zijn voor de...

2023P17248

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem en voorhang van de regeling tot verstrekking van instellingssubsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisatie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem en voorhang van de regeling tot verstrekking van instellingssubsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisatie. 29214-100  Motie van het lid Paulusma over...

2023P17249

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets bij het EU voorstel: Richtlijn bodemgezondheid COM (2023) 416

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets bij het EU voorstel: Richtlijn bodemgezondheid COM (2023) 416.

2023P17235

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 36408

Stukken onder 36408. 29861-120  Arbeidsmigratiepakket n.a.v. de motie van het lid Omtzigt over de voorbereide maatregelen ten aanzien van arbeidsmigratie verder uitwerken en in het vroege najaar voorleggen aan de Kamer (Kamerstuk 36392-5)  

2023P17241

Stemmingsuitslagen

Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) 36333

Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) 36333.

2023P17236

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klokkenluiders

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klokkenluiders.

2023P17232

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie.

2023P17233

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Beckerman over het in kaart brengen van vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Beckerman over het in kaart brengen van vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee.

2023P17247

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol.

2023P17244

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem.

2023P17246

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.

2023P17237

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart.

2023P17242