Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (10.392)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022. --1  Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van der Plas over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel per 2025 (t.v.v. 36120-20)  

2022P13996

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022. 32820-473  Motie van het lid Van Strien over innovatie, ondernemerschap en maatschappelijke impact meewegen bij de aanvraag en verantwoording in de nieuwe BIS-periode   32820-476  Motie van het lid Martin Bosma over de Gouden Koets weer inzetten op Prinsjesdag   32820-474

2022P13972

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie.

2022P13995

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057)

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057). 36057-11  Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu ter vervanging van nr. 10 over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning   36057-0  Wijziging van de

2022P13993

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage

Moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage. 36064-6  Motie van het lid Van Baarle c.s. over een uitputtend overzicht van de gemeentelijke eisen aan de energietoelage   36064-9  Motie van de leden Eerdmans en Omtzigt over een breed onderzoek naar de financiële risico’s van inflatie voor

2022P13989

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 juli 2022

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 juli 2022.

2022P13994

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Zorgverzekeringswet/ eigen bijdragen in de zorg

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Zorgverzekeringswet/ eigen bijdragen in de zorg. 29689-1160  Motie van het lid Agema over het toevoegen van de coronazorgkosten aan de staatsschuld   29689-1159  Motie van het lid Hijink over het verhogen van de zak- en kleedgeldregeling   29689-1155  Motie van de leden Kuzu en Den Haan over het

2022P13966

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne) (36115)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne) (36115). 36115-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire

2022P13985

Stemmingsuitslagen

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2022

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2022. 31865-211  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2022  

2022P13982

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Visserij en tuinbouw

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Visserij en tuinbouw.

2022P13981

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne) (36083)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne) (36083). 36083-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire

2022P13983

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg.

2022P13980

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064). 36064-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire

2022P13988

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid.

2022P13979

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Toeslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Toeslagen.

2022P13976

Naar boven