Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (10.392)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2021

Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2021. 36100-IV-12  Motie van het lid Wuite over het toevoegen van een beleidsartikel klimaatadaptatie en -mitigatie in het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties   36100-IV-9  Motie van de leden Sylvana Simons en Van

2022P13738

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met het tijdelijk achterwege laten van de rente bij bepaalde hervattingen van de invordering van toeslagschulden (Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden)

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met het tijdelijk achterwege laten van de rente bij bepaalde hervattingen van de invordering van toeslagschulden (Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden). 36103-0  Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met het tijdelijk

2022P13740

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille). 36097-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele

2022P13739

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. 36135-12  Gewijzigd amendement van het lid Hijink 36135-12 t.v.v. nr. 8 over het verlagen van het verplicht eigen risico naar 285 euro   36135-13  Gewijzigd amendement van het lid Hijink

2022P13741

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof). 36035-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire

2022P13742

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement. 32140-123  Motie van de leden Nijboer en Maatoug over alternatieven om ook het rendement op vastgoed direct mee te nemen bij de start van het nieuwe stelsel   32140-128  Motie van het lid Omtzigt over rekening houden met een forse

2022P13735

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Coronasteunpakket

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Coronasteunpakket. 35420-494  Motie van het lid Romke de Jong c.s. over de BMKB-regeling beter laten aansluiten bij de behoefte van het mkb   35420-502  Motie van het lid Graus over het integraal bezien van schulden en kosten door gedwongen sluiting   35420-500  Motie van de leden Van

2022P13734

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3

Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3. 32140-115  Motie van het lid Grinwis c.s. over bij de uitwerking van de vermogensaanwasbelasting opties in kaart brengen om liquiditeitsproblemen te voorkomen   32140-110  Motie van het lid Alkaya over alle belastingplichtigen in gelijke

2022P13736

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022.

2022P13737

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmigratie

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmigratie. 29861-89  Motie van de leden Palland en Ceder over criteria ontwikkelen om de bredewelvaartsbenadering te concretiseren in het arbeidsmigratiebeleid   --1  Gewijzigde motie van de leden Ceder en El Yassini over het herhaaldelijk starten van een uitzendbureau na grove

2022P13733

Stemmingsuitslagen

Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58) (36162)

Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58) (36162). 36162-0  Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de

2022P14009

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake de impact van de Russische aanvalsoorlog

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake de impact van de Russische aanvalsoorlog. 36045-97  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake de impact van de Russische aanvalsoorlog  

2022P14000

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat herstel en wederopbouw van Oekraïne

Moties ingediend bij het tweeminutendebat herstel en wederopbouw van Oekraïne.

2022P14001

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021. 36100-VIII-13  Motie van de leden De Hoop en Westerveld over coulance bij het onderwijsresultatenmodel vanwege achterstanden opgelopen tijdens de coronacrisis  

2022P13998

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Materieel Defensie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Materieel Defensie. --1  Gewijzigde motie van de leden Eppink en Van der Plas over bij de aanschaf van de onderzeeboten oog hebben voor het strategische belang en de noodzaak van de Nederlandse maritieme maakindustrie (t.v.v. 27830-368)   27830-366  Motie van het lid Jasper van Dijk over de beslissing

2022P13971

Naar boven