Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (10.392)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Adoptie

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Adoptie. 31265-106  Motie van het lid Van Nispen over de uitkomsten van landenanalyses in beginsel leidend laten zijn bij de beoordeling van interlandelijke adoptie   31265-105  Motie van de leden Mutluer en Van Nispen over slachtoffers door het expertisecentrum laten ondersteunen bij

2022P13756

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie. 32813-1069  Motie van het lid Van Haga over een onderzoek naar de praktische haalbaarheid van het verplichten van een warmtepomp bij vervanging   32813-1070  Motie van de leden Kröger en Thijssen over voorafgaand aan de COP27 vaststellen welke klimaatdoelen voor

2022P13754

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbitrage, mediation en herstelrecht

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbitrage, mediation en herstelrecht. 29279-727  Motie van het lid Mutluer over bevorderen dat de politie eenvoudige en veelvoorkomende strafzaken gaat beoordelen op "herstelrechtwaardigheid"   29279-725  Motie van het lid Van Nispen over het structureel verhogen van het budget voor

2022P13757

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer. 31305-358  Motie van de leden De Hoop en Alkaya over voorkomen dat inwoners van landelijke gebieden onevenredig hoge kosten moeten betalen ten opzichte van het huidige systeem   --1  Gewijzigde motie van het lid Alkaya c.s. over alles in het werk stellen om een verdere

2022P13758

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage). 36064-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele

2022P13749

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid.

2022P13753

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage

Stemmingen over: moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage. 36064-4  Motie van het lid Kathmann c.s. over ook studenten recht geven op de energietoeslag   36064-7  Motie van de leden Maatoug en Kathmann over financiële compensatie voor gemeenten die de energietoeslag uitkeren aan inkomens boven 120%

2022P13750

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting). 36144-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)  

2022P13744

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. 36057-11  Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu 36057-11 t.v.v nr. 10 over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning   36057-0  Wijziging

2022P13751

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat informele JBZ-Raad d.d. 3 en 4 februari 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat informele JBZ-Raad d.d. 3 en 4 februari 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen). 32317-739  Motie van het lid Kröger over het belang van openheid bij het functioneren van Frontex blijven benadrukken  

2022P13746

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Tweede incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds

Stemmingen over: moties ingediend bij de Tweede incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds. 36144-4  Motie van het lid Jasper van Dijk over de aanschaf van F-35's en Reaperdrones via de reguliere begroting behandelen   36144-5  Motie van het lid Fritsma over afzien van de voorgenomen aankoop van zes extra F-35-vliegtuigen

2022P13745

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen). 35756-0  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen  

2022P13748

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid. 25295-1907  Motie van het lid Agema over voorkomen dat de ic-bedden in het LangeLand Ziekenhuis verdwijnen  

2022P13747

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het Hoofdlijnenbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Stemmingen over: moties ingediend bij het Hoofdlijnenbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken. 35925-V-104  Motie van het lid Ceder c.s. over samen met andere EU-lidstaten de Armeense en de Oeigoerse genocide erkennen   35925-V-103  Motie van het lid Piri c.s. over de bescherming van mensenrechten in Marokko actief blijven uitdragen  

2022P13752

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting).

2022P13743

Naar boven