Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.724)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateurs

Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateurs. 21501-30-606  Motie van het lid Thijssen over circulariteit, klimaatneutraliteit en sociale voorwaarden integraal onderdeel maken van de Europese aanbestedingsrichtlijnen   21501-30-605  Motie van het lid...

2024P08762

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het niet uitvoeren van de aangenomen motie over het niet instemmen met het internationale pandemieverdrag

Moties ingediend bij het debat over het niet uitvoeren van de aangenomen motie over het niet instemmen met het internationale pandemieverdrag. 25295-2185  Motie van het lid Keijzer c.s. over de minister zich kenbaar laten onthouden van...

2024P08763

Stemmingsuitslagen

Aangehouden moties ingediend bij het debat over antisemitisme

Aangehouden moties ingediend bij het debat over antisemitisme. 30950-375  Motie van het lid Boon over de uitdrukking ‘From the river to the sea’ als een oproep tot geweld beschouwen   30950-387  Motie van het lid Diederik...

2024P08626

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over vervoersarmoede

Moties ingediend bij het debat over vervoersarmoede. 31305-458  Motie van het lid El Abassi over voorkomen dat gemeenten overal binnen de stadsgrenzen betaald parkeren invoeren   31305-457  Motie van het lid Van Kent over het bevriezen...

2024P08512

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. 21501-20-2087  Gewijzigde motie van de leden Koekkoek en Dassen over zo spoedig mogelijk komen tot een nationaal sanctiepakket tegen de...

2024P08628

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Maatoug houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen

Aangehouden motie ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Maatoug houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen. --1  Gewijzigde...

2024P08625

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten (36403)

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten (36403). 36403-0  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten   36403-19  Gewijzigd amendement van het...

2024P08510

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

Moties ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet. 36403-17  Motie van het lid Tielen over met de NVWA de inzet op het oprollen en bestraffen van illegaal aanbod van vapes met smaakjes aanscherpen  ...

2024P08511

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inzet algoritmes en data-ethiek

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inzet algoritmes en data-ethiek. 26643-1167  Motie van het lid Van der Werf over een handreiking ontwikkelen voor gemeenten en andere overheden met relevante en veilige AI-toepassingen   --1  Gewijzigde motie van...

2024P08517

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (35754)

Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie)...

2024P08508

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang en evaluatie missies

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang en evaluatie missies. 29521-485  Motie van het lid Boswijk c.s. over het decoratiestelsel op passende wijze moderniseren  

2024P08519

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

Moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie. 36476-6  Motie van het lid Diederik van Dijk over zich er in Europees verband voor inspannen dat organisaties zoals Samidoun op de Europese lijst...

2024P08513

Stemmingsuitslagen

Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal) (36377)

Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal) (36377). 36377-14  Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verbod op kindersekspoppen   36377-11  Amendement van het lid Michon-Derkzen over openbaarmaking...

2024P08514

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid. 33037-540  Motie van het lid Flach over op korte termijn inzetten op het beperken van de aanwijzing als kwetsbaar gebied in de zin van de Nitraatrichtlijn en niet-NV-gebieden met...

2024P08521

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'. 32793-752  Motie van het lid Daniëlle Jansen over tot een voorstel komen om naleving van de...

2024P08509