Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (17)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 09/04/2024

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen)

Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van...

2024P05993

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland. --1  Gewijzigde motie van het lid Thijssen over de huidige SDE++ voor wind op zee budgetneutraal hervormen om zo een vorm van tweezijdige contracts for difference for...

2024P06138

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie. --1  Gewijzigde motie van het lid Bamenga c.s. over een uniforme landelijke inzamelregeling voor lachgascilinders instellen (t.v.v. 32852-297)  

2024P06134

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad. 21501-07-2013  Motie van de leden Van Hijum en Heinen over zich blijven inzetten voor een stevige positie van onafhankelijke nationale begrotingsautoriteiten en een onafhankelijke beoordeling van naleving van de...

2024P06133

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg. --1  Gewijzigde motie van de leden Bruyning en Westerveld over uitspreken dat over de misstanden in de gesloten jeugdzorg een beknopte parlementaire enquête wordt ingesteld (t.v.v...

2024P05983

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken

Moties ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken. 25087-332  Motie van de leden Dijk en Maatoug over een concreet en doorgerekend voorstel voor een nationale miljonairsbelasting met de stukken van het Belastingplan...

2024P05999

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad. 21501-07-2026  Motie van het lid Mooiman c.s. over een grondige analyse van de inzet van macrofinanciële bijstand en een beoordeling van de langetermijnimpact en financiële risico's voor Nederland  

2024P06000

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden. 28089-286  Motie van het lid Gabriëls c.s. over per direct starten met het opstellen van een gezondheidseffectrapportage in samenwerking...

2024P05997

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de dalende vaccinatiegraad

Moties ingediend bij het debat over de dalende vaccinatiegraad. 32793-732  Motie van het lid Paulusma c.s. over de Twijfeltelefoon zo snel als mogelijk beschikbaar maken voor het Rijksvaccinatieprogramma   32793-734  Motie van het lid Tielen c.s...

2024P05996

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap. 36511-16  Motie van het lid Beckerman...

2024P05994

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn transparantie van namens derde landen uitgevoerde belangvertegenwoordigingsactiviteiten COM (2023) 637

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn transparantie van namens derde landen uitgevoerde belangvertegenwoordigingsactiviteiten COM (2023) 637. 36514-3  Brief van de vaste commissie voor...

2024P05995

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. 21501-20-2062  Motie van het lid Eerdmans over afkopen in plaats van opvangen in geval van herverdeling van asielzoekers over lidstaten...

2024P05986

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse. 21501-08-943  Motie van het lid Grinwis c.s. over de voorbereidingen voor een nationaal natuurherstelplan ter hand nemen en voor het einde van het jaar...

2024P05988

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wet NLQF

Motie ingediend bij de Wet NLQF. 36341-8  Motie van het lid Paternotte over onderzoek naar de effectiviteit van het handhavings- en sanctieregime met betrekking tot het gebruik van de naam "hogeschool" en "universiteit"  

2024P05992

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF). 36341-0  Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)   36341-7  Amendement van de leden Soepboer...

2024P05991