Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 06/02/2024

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Aangehouden moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024

Aangehouden moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024. 36410-XII-37  Motie van het lid De...

2024P01974

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024. 36410-XVI-60  Motie van het lid Paulusma over het resterende bedrag op de aanvullende post...

2024P01969

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari. 21501-02-2805  Motie van het lid Dassen c.s. over in Europees- en NAVO-verband oproepen tot een worst case scenario met bijbehorende strategie  

2024P01966

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken.

2024P01810

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024.

2024P01813

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie.

2024P01814

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water.

2024P01809

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het dertigledendebat over het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023

Motie ingediend bij het dertigledendebat over het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023. 30950-357  Motie van het lid Van Baarle c.s. over een voorstel voor hoe het instituut van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en...

2024P01817

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024.

2024P01816

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel.

2024P01812

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 22 en 23 januari 2024

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 22 en 23 januari 2024.

2024P01811