Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (14)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 30/01/2024

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV).

2024P01596

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

Moties ingediend bij het notaoverleg over de buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024. 21501-20-2009  Motie van de leden Dassen en Paternotte over voorkomen dat Hongarije het roterende voorzitterschap van de Raad op zich kan nemen...

2024P01429

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT. 36410-A-31  Motie van het lid Heutink over een plan van aanpak over het hervatten en herfinancieren van de zeventien gepauzeerde MIRT-projecten   36410-A-37  Motie van het lid Olger...

2024P01413

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal. 30175-457  Motie van het lid Veltman over een nadere uitwerking van beleid voor houtstookvrije zones aan een nieuw kabinet laten   30175-455...

2024P01415

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkiezingen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkiezingen. 35165-71  Motie van het lid Van der Plas over een avondopenstelling van gemeentehuizen voor het inleveren van ondersteuningsverklaringen   35165-70  Motie van de leden Van der Plas en Chakor over...

2024P01419

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024. 36410-XII-34  Motie van het lid Veltman c.s...

2024P01421

Stemmingsuitslagen

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) (35498)

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) (35498). 35498-15  Amendement van de leden Ellian en Sneller 35498-15...

2024P01417

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie onwettig informatie over onschuldige burgers

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie onwettig informatie over onschuldige burgers. 29628-1201  Motie van de leden Omtzigt en Mutluer over de CTIVD en de Autoriteit...

2024P01420

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de belastingkamer van de Hoge Raad

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de belastingkamer van de Hoge Raad.

2024P01418

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024. 36410-XVI-69  Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring...

2024P01422

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 36408

Stukken onder 36408. 31936-1138  Voortgang Lelystad Airport  

2024P01425

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het voorstel van wet van het lid Podt ‘Toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek’ (Kamerstuk 35 534)

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het voorstel van wet van het lid Podt ‘Toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek’ (Kamerstuk 35 534).

2024P01416

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken

Verdere behandeling van aanhangige stukken. 36408-33  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat  

2024P01423

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024.

2024P01414