Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (21)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 07/02/2023

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis

Moties ingediend bij het debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis. 25295-2001  Motie van het lid Agema over finale keuzes in situaties van schaarste overlaten aan de politiek en niet...

2023P02027

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Woningwet

Moties ingediend bij de Wijziging van de Woningwet.

2023P02032

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Motie ingediend bij de Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden. 36165-4  Motie van het lid Martin Bosma over bij het herdenkingsjaar Tula geen onderdeel laten zijn  

2023P02026

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) (36281)

Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) (36281). 36281-21  Nader gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 18 over een huurverlaging voor alle sociale huurders   36281-16  Gewijzigd amendement...

2023P02031

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds. --1  Nader gewijzigde motie van het lid Leijten over langdurige Nederlandse betrokkenheid bij het behoud van materieel...

2023P02028

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden) (36165)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden) (36165). 36165-0  Wijziging van de begrotingsstaat van...

2023P02025

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES

Moties ingediend bij de Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES. 36171-11  Motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van...

2023P02030

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat GGZ/Suïcidepreventie

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat GGZ/Suïcidepreventie.

2023P02033

Stemmingsuitslagen

2023P02029

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs. 32034-48  Motie van de leden Peters en Kwint over de eisen die aan grafische rekenmachines worden gesteld voor langere tijd vaststellen   32034-47  Motie van het lid...

2023P01856

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden. 31293-657  Motie van het lid De Hoop over in het Masterplan basisvaardigheden afrekenbare doelen vastleggen voor verbeterde beheersing van taal en rekenen  

2023P01849

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leraren en lerarenopleidingen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leraren en lerarenopleidingen. 27923-451  Motie van de leden Kwint en Westerveld over een actieplan om de stille reserve actief te benaderen en terugkeer in het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken...

2023P01851

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho. 34334-28  Motie van de leden Van Baarle en Westerveld over afspraken maken over het spoedig beperken van de verhuisbewegingen van vluchtelingenkinderen   34334-29  Motie van het lid...

2023P01854

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs. 36200-VIII-189  Motie van het lid Paul c.s. over een pilot met een vierjarige voltijdpabopraktijkopleiding   36200-VIII-191  Motie van de leden Peters en Paul over het...

2023P01850

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag

Moties ingediend bij de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag. 35594-31  Motie van de leden Thijssen en Kröger over in het ibo per maatregel de inkomenseffecten voor verschillende inkomensgroepen weergeven  ...

2023P01846