Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (15)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 08/02/2022

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie. 28089-201  Motie van het lid Bouchallikh c.s. over het zo veel mogelijk beperken van de inkoop van pfas-houdende producten door het Rijk  

2022P02530

Stemmingsuitslagen

Twee brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud

Twee brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud. 36020-1  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn...

2022P02376

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

Moties ingediend bij Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. 35737-25...

2022P02381

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (35737)

Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (35737). 35737-0  Voorstel van...

2022P02380

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem. 31409-342  Motie van de leden Bouchallikh en Alkaya over stoppen met varend ontgassen totdat er een onderzoek naar is gedaan   31409-341  Motie van de leden Tjeerd de Groot en...

2022P02378

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de situatie in Oekraïne

Moties ingediend bij het debat over de situatie in Oekraïne.

2022P02388

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening.

2022P02383

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Aanscherping van de regels inzake industriële emissies

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Aanscherping van de regels inzake industriële emissies.

2022P02386

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staatsdeelnemingen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staatsdeelnemingen.

2022P02384

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer.

2022P02387

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs

Motie ingediend bij de Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs. 35625-14  Motie van het lid Bouchallikh c.s. over een laagdrempelige vorm van rechtshulp voor mbo-studenten  

2022P02375

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3

Moties ingediend bij het debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3.

2022P02382

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een voordracht ter vervulling van een vacature voor een juridisch lid in de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een voordracht ter vervulling van een vacature voor een juridisch lid in de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden.

2022P02379

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie.

2022P02385

Stemmingsuitslagen

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35625)

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35625).

2022P02374