Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (16)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 05/10/2021

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur)

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur). 35788-62  Motie van het lid Omtzigt c.s. over een conceptregeerakkoord samen met een uitvoeringstoets van uitvoeringsorganisaties voorleggen   35788-61  Motie van de leden...

2021P16237

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Stoffer ‘Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven’

Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Stoffer ‘Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven’. --1  Gewijzigde motie van de leden Klink en Hammelburg over het bevorderen van de...

2021P16031

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen. 28286-1221  Motie van het lid Van der Plas over geen euthanasie van slachtwaardige varkens   28286-1224  Motie van het lid Graus over...

2021P16037

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 15/09

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 15/09. 33529-891  Motie van het lid Beckerman c.s. over zorgen voor voldoende tijdelijke woningen in Groningen   33529-894  Motie van het lid Van Raan c.s. over geen...

2021P16040

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 01/07

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 01/07. 33529-887  Motie van het lid Boucke c.s. over geen onomkeerbare stappen omtrent de gaswinning onder de Waddenzee voordat het onafhankelijke advies gereed is   33529-888  Motie...

2021P16039

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad

Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad. 35742-12  Motie van de leden Thijssen en Bouchallikh over het realiseren van zo veel mogelijk...

2021P16030

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 35718

Stukken onder 35718. 35756-0  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen   28741-82  Ontwikkelingen Halt-afdoening   24587-806  Capaciteit Justitiële Jeugdinrichtingen  

2021P16165

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen. --1  Gewijzigde motie van de leden Van der Staaij en Omtzigt over uitspreken dat een volgend kabinet concrete maatregelen moet nemen om de belastingkloof tussen een-...

2021P16044

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken

Verdere behandeling van aanhangige stukken. 35718-73  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat   35718-74  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de...

2021P16043

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen. 31289-486  Motie van het lid Wassenberg over de behoefte aan nazorg inventariseren van slachtoffers van een onveilig...

2021P16042

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie"

Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie". 35826-2  Motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoek naar het opnemen van fysiotherapie voor chronisch zieken in het basispakket   35826-3  Motie van het...

2021P16041

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering). 27926-352  Motie van het lid Ephraim over de WOZ-cap vaststellen op 40% van het totaal aantal punten   27926-355  Motie...

2021P16038

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021. 21501-32-1341  Motie van het lid Edgar Mulder over het intrekken van steun voor de From Farm to Fork Strategy   21501-32-1342  Motie...

2021P16036

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen

Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen. 31985-75  Motie van het lid Van der Lee c.s. over een toekomstbestendig Europees afwegingskader voor de beoordeling van handelsverdragen   31985-76  Motie...

2021P16035

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie. 32813-850  Motie van de leden Thijssen en Van der Lee over voldoende financieringsmogelijkheden voor netverzwaringen   32813-846  Motie van de leden Van der Lee en Thijssen...

2021P16032